Europaexpressen – nattåg till kontinenten nu!

Namninsamling: Satsa på nattåg i Norra Europa!
https://www.change.org/p/satsa-p%C3%A5-natt%C3%A5g-i-norra-europa

Till Sveriges och Danmarks regeringar:

Dagens flygresor påverkar klimatet lika mycket som biltrafiken och utsläppen fortsätter att öka. Allt fler vill resa med hållbara alternativ även på längre sträckor. Nattåg, med goda möjligheter att drivas på förnyelsebar energi, är ett av de mest realistiska alternativen till flyget. Nattåg kan knyta samman Skandinavien med övriga Europa, och bidra effektivt till att nå transportsektorns del av klimatmålen i Parisavtalet.

Med de fasta förbindelserna över Öresund och Stora bält och med de internationella lok och vagnar som nu finns skulle det gå att resa från Stockholm, Oslo eller Köpenhamn på kvällen, och bekvämt vara framme i Berlin, Paris, Bryssel eller London nästa dag.

Vi begär därför att båda våra länders regeringar agerar för moderna nattåg året runt från Sverige,Norge och Danmark till Tyskland och vidare till andra Europeiska länder.

illustration2(1)

Bakgrund
November 2014 las nattågstrafiken ner från Köpenhamn; City Night Line till Prag, Amsterdam och Basel försvann. Detta var ett hårt slag för möjligheten att åka klimatvänligt till Tyskland och vidae till andra Europeiska länder. Därefter har även många andra nattåg lagts ner av bl a Deutsche Bahn.

Tekniskt sett är det möjligt att sätta igång nattågstrafiken igen. Med befintligt materiel går det att sätta igång ganska omgående; Sommaren 2019 är fullt rimligt. Nya investeringar i lok och vagnar kan dock ta längre tid. Vi har skissat på tidtabeller för två möjliga nattågslinjer.

Anpassningar av järnvägen i Danmark gör att DSB’s tåg skulle kunna komma igång 2021. Även österrikiska ÖBB som tog över en del av Deutsche Bahns linjer kan vara intresserade att utvidga servicen längre norrut än nuvarande slutstation Hamburg.

PS Det finns några nattågslåtar, se ett sånghäfte här. DS

Aktionsvecka för internationella nattåg

Det europeiska nätverket Back on Track kallar till en aktionsvecka 6-15 april 2018 för nattåg i Europa, ”Nighttrains for the future”. I Sverige blir det en aktion i Malmö 7 april kl 17.30, och i Köpenhamn en aktivitet 14-15 april, på Norreport.

backontrack_0318_web

Aktionsvecka för nattågen i Sverige och Europa 2016

Jordens Vänner och Järnvägsfrämjandet stödjer tågnätverket Back on Track‘s aktionsvecka 4-12 juni 2016 för nattågen i Europa! I december planerar Deutsche Bahn att lägga ner alla sina kvarvarande nattåg vilket är dumdristigt utifrån klimatsynpunkt.

Samtidigt minskas nattågsstrafiken i Sverige; Av tågen till och från Jämtland går det numera bara en fjärdedel. Minskning av nattågen till Luleå diskuteras, och Malmö-Stockholm likaså trots en trafikökning med nästan 100%. Svenska Turistföreningen har startat en kampanj för att rädda nattågen.

I Malmö och Köpenhamn kommer det ordnas aktioner; I Malmö söndag den 12 juni kl 21.30, och i Köpenhamn den 8 juni kl 8.

Rädda nattågen

 

Vad kan du göra?

- Skriv på den tyska namninsamlingen för att behålla nattågen i Tyskland

- Skriv på för att rädda de sex linjerna i Frankrike som hotas

- Skriv på för att rädda de svenska nattågen

- Ordna en aktion någon gång mellan 4 och 12 juni; Kolla här för tips (på engelska)

- Ta en bild på dig själv när du försöker sova på ett tåg; Publicera på t ex Instagram, twitter eller facebook och använd hashtag #nighttraindreams

 

 

 

Järnvägen är en valfråga!

Vilket parti du väljer har självklart betydelse för hur järnvägen sköts. Vi har de senaste åren sett större och större brister inte minst på grund av för lite underhåll. Vill du påverka, skriv då ut vårt flygblad och dela ut.

> Flygblad tågupproret aug 2014.

För dubbelsidig utskrift;
> Flygblad tågupproret aug 2014 – 2 sid. (skriv ut med bindning på kortsidan).