Aktionsvecka för nattågen i Sverige och Europa

Jordens Vänner och Järnvägsfrämjandet stödjer tågnätverket Back on Track‘s aktionsvecka 4-12 juni 2016 för nattågen i Europa! I december planerar Deutsche Bahn att lägga ner alla sina kvarvarande nattåg vilket är dumdristigt utifrån klimatsynpunkt.

Samtidigt minskas nattågsstrafiken i Sverige; Av tågen till och från Jämtland går det numera bara en fjärdedel. Minskning av nattågen till Luleå diskuteras, och Malmö-Stockholm likaså trots en trafikökning med nästan 100%. Svenska Turistföreningen har startat en kampanj för att rädda nattågen.

I Malmö och Köpenhamn kommer det ordnas aktioner; I Malmö söndag den 12 juni kl 21.30, och i Köpenhamn den 8 juni kl 8.

Rädda nattågen

 

Vad kan du göra?

- Skriv på den tyska namninsamlingen för att behålla nattågen i Tyskland

- Skriv på för att rädda de sex linjerna i Frankrike som hotas

- Skriv på för att rädda de svenska nattågen

- Ordna en aktion någon gång mellan 4 och 12 juni; Kolla här för tips (på engelska)

- Ta en bild på dig själv när du försöker sova på ett tåg; Publicera på t ex Instagram, twitter eller facebook och använd hashtag #nighttraindreams

 

 

 

Järnvägen är en valfråga!

Vilket parti du väljer har självklart betydelse för hur järnvägen sköts. Vi har de senaste åren sett större och större brister inte minst på grund av för lite underhåll. Vill du påverka, skriv då ut vårt flygblad och dela ut.

> Flygblad tågupproret aug 2014.

För dubbelsidig utskrift;
> Flygblad tågupproret aug 2014 – 2 sid. (skriv ut med bindning på kortsidan).

Protestera mot försämrad service och nedmontering av järnvägen!

Biljettförsäljningen ska läggas ner på de flesta järnvägsstationer. Infranord varslar 190 personer som arbetar med spårunderhåll.
SJ meddelar att järnvägar som inte bär sig ekonomiskt inte längre ska trafikeras. Tidigare kunde de få tillskott från lönsamma linjer, som Göteborg- Stockholm. Den vinsten ska nu delas med privata bolag.
En annan följd av avregleringen är att pendeltågen får maka på sig. Exportindustrin får långsammare och färre godstransporter. Mer gods tvingas ut på vägarna. Regeringens Transportplan gynnar mer lastbilar och motverkar klimatmålen.

Nu räcker det. Vi kräver:
* Ta bort vinstkraven på SJ och ge bolaget uppdraget att ge bra tågservice till rimliga priser i hela Sverige. I detta ingår biljettförsäljning på stationerna.
* Stoppa avregleringen. Återför underhållet till Trafikverket. Eventuella nya operatörer skall bara tillåtas om de gynnar helheten i ett sammanhållet järnvägsystem.
* Ompröva transportplanen och satsa mer på att utveckla järnvägarna.

Ladda ner och skriv ut vårt flygblad:
A5, dubbelsidig flyer
A4 flyer

Organisera en flygbladsutdelning där du bor, t ex om ditt SJ resecentrum ska läggas ner den 31 mars. Eskilstuna lyckades rädda sitt, genom politisk vilja och intresserade lokala aktörer. Detta kan göras på fler ställen!

Skriv gärna en insändare i lokaltidningen. Visa att vi är många som vill se en annan utveckling.

Pressmeddelande: Skyll inte bara på Trafikverket – Avgå Anders Borg

De senaste tågskandalerna beror på långvarig resursbrist och en avreglering som drivs in absurdum av Alliansregeringen – och moderaterna i synnerhet. Det är inte bara Trafikverkets generaldirektär Gunnar Malm som borde avgå – finansminister Anders Borg är den ytterst ansvarige.

Det skriver Tågupproret som drivs av Jordens Vänner, Järnvägsfrämjandet och regioner inom fackförbundet SEKO. Nu drar man igång en e-postaktion för säker tågtrafik.

  • Spårbrottet i Huddinge som hade kunnat kosta många människoliv måste leda till snabba förändringar. Trafiksäkerheten skall inte offras för kortsiktigt lönsamhetstänkande och uppsplittrat ansvar. Återreglera järnvägsunderhållet och se till att vi får resurser så att vi kan lita på tågen, säger Rolf Sjöstrand från SEKO Södra.

  • Regeringen och Anders Borg har länge skrutit med att Sverige har en av de allra lägsta underhållskostnaderna per mil järnväg i en internationell jämförelse. Nu ser vi de verkliga konsekvenserna av detta. Om någon ska avgå så är det finansministern. säger Lars Igeland från Jordens Vänner.

  • Trots att det är trängsel på spåren runt våra storstäder där pendeltåg, snabbtåg och tunga godståg måste samsas vill inte Anders Borg ge tillräckliga anslag. Istället vill han satsa över hundra miljarder kronor på nya vägar som kommer att öka klimatutsläppen. Dessa pengar kan istället användas till nya järnvägar. Vi föreslår att en procent av BNP satsas på tåginvesteringar. Då kan vi ha ett säkert och snabbt tågsystem i hela landet inom 20 år, säger Ulf Flodin från Järnvägsfrämjandet.

Epostaktionen finns på:

http://www.jordensvanner.se/2014/epostaktion-anders-borg-ta-ansvar-for-den-ursparade-tagtrafiken

Kontakt:

Lars Igeland 073 8203034

Rolf Sjöstrand 070 369 4948

Ulf Flodin 070 827 7856

www.tagupproret.se

14 januari 2014