Film och samtal i Malmö 3/2: Järnvägen!

Kom och diskutera vad vi kan göra. Tågupproret m fl ordnar en film med samtal, torsdag den 3 februari 2011, kl 18 på Biograf Panora, St. Gertrudsgatan 4 i Malmö. Gratis inträde! Filmen heter Järnvägare (av Ken Loach).

Rätt skött kan tåg vara ett snabbt, miljövänligt och bekvämt färdmedel.
Men vårt tågsystem underhålls och utvecklas inte som det borde. Nu har
kampanjen Tågupproret fått nog av förseningar, dåligt vinterunderhåll,
stängda stationer och en avreglering som gör att aktörerna skyller på
varandra. Det duger inte att regeringen snålar på investeringar och
underhåll, höjer banavgifterna och att tåglinjer hotas av nedläggning.

Filmen ”Järnvägare” är en stark berättelse om de djupgående
konsekvenserna och de allvarliga återverkningarna som drabbade
järnvägsarbetarna när privatiseringen av British Rail genomfördes.

Efter filmen ges möjlighet till att samtala om hur vi kan arbeta för att
förbättra järnvägen i Sverige.

Med Erik Lensell (MJV) och Rolf Sjöstrand (SEKO).

Torsdagen den 3 februari kl 18:00
Panora, St. Gertrudsgatan 4, Malmö

Gratis inträde.

Arrangörer: kampanjen Tågupproret, ABF Malmö, Miljöförbundet Jordens Vänner Malmö-Lund och Gemensam Välfärd Malmö. I samarbete med Folkets Bio Malmö.

www.tagupproret.se

Inga fler kommentarer.