TÅGUPPRORET LEVER VIDARE

Tågupprorets frågor högaktuella

Tågupprorets frågor är verkligen heta i debatten.  Trafikverket har i remissversionen av Kapacitetsutredningen presenterat nya siffror om hur mycket mer pengar som behövs som stämmer väl med Tågupprorets krav.

Tågkaoset i Sverige fortsätter också. Sommaren 2011 ställdes ett sextiotal avgångar in i VästSverige sedan DSB first inte skaffat sommarvikarier, liknande saker skedde i Upptågstrafiken som också sköts av ett av DSB:s dotterbolag, DSB Uppland AB. I november framkom att BB rail sagts upp av Trafikverket pga brister i snöröjningen men ändå fått milonbelopp för att vara kvar ännu en vinter i Västra Götaland. Nu har BB rail fått uppdraget på nytt! I december upphörde hälften av Kontainertrafiken då CargoNet lade ner flera linjer bla med motiven dåligt underhåll och dålig service sedan terminalerna avreglerats.

Kapacitetsutredningen kommer med slutrapport i april och därefter blir det garanterat debatt om höjda investeringar.

Tågupproret behövs. Vi hade en rikskonferens våren 2011, var med på socialistiskt forum i Gävle  och på bokmässan i september, i Stockholm hos Jordens Vänner i februari 2012. Nu drar vi igång en twitterkampanj till Anders Borg.

Fler stödjer också våra krav.  Naturskyddsföreningen har gett ut en rapport med liknande krav. SEKO har gett ut en rapport om Underhållet hösten 2011 och kommer med ett omfattande förslag för tågtrafiken våren 2012. Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna har skrivit motioner om att återföra underhållet till Trafikverket och om ökade investeringar. Regeringen har också gjort en tillfällig ökning av underhållet på spåren.

2 kommentarer till TÅGUPPRORET LEVER VIDARE

  • Kolle

    Ganska kul att man gör ett tåguppror haha. Järnvägen har aldrig fungerat, detta ämne var tom komikerna i Helt Appropås heta sketchämne. Titta tillbaka 20 år ska ni se att de var lika dåligt då som nu. skillnadén är att idag är folk bara fan så mycket gnälligare. Folk ser bara sina rättigheter men inte att man har skyldigheter!!

  • Lennart Carlson

    Hur menar ni att man ska anmäla sig ? Komplettera !
    Jag kommer !
    o s a !

Svara

 

 

 

*