Pressmeddelande: Nu startar Tågupproret

Pressinformation 2010-12-12

Idag söndag startar Tågupproret. Initiativtagare är Miljöförbundet Jordens Vänner, Järnvägsfrämjandet  SEKO Södra och SEKO Mellannorrland.

- Nu har vi fått nog av förseningar, dåligt vinterunderhåll, stängda stationer och en avreglering som gör att aktörerna skyller på varandra, säger Lars Igeland, sakkunnig i kampanjen från Miljöförbundet Jordens Vänner.

- Rätt skött kan tåg vara ett snabbt, miljövänligt och bekvämt färdmedel. Men vårt tågsystem underhålls och utvecklas inte som det borde, säger Rolf Sjöstrand, SEKO som uppmärksammar frågan i Nässjö på söndagen.

- Vi accepterar inte att regeringen snålar på investeringar och underhåll, höjer banavgifterna och att tåglinjer hotas av nedläggning, säger Ulf Flodin från Järnvägsfrämjandet som sprider upproret i Linköping.

- Tågupproret är till att börja med en namninsamling, en facebookgrupp och en hemsida med information. Om intresse finns kan kampanjen växa under vintern, Erik Lensell, ordförande i Miljöförbundet Jordens Vänner som delar ut flygblad på Malmö Central.

Här är kraven i namninsamlingen:

För att hela Sverige skall fungera och för miljöns skull kräver vi:

• Öka stödet så att Trafikverket kan klara järnvägsunderhållet året runt. Minst 8 miljarder kr per år behövs enligt verkets egna beräkningar.

• Öka järnvägsinvesteringarna kraftigt. Det behövs både nya snabba banor och ökad kapacitet på spåren i hela Sverige. Inga linjer ska läggas ner.

• Stoppa avregleringen som splittrar ansvaret och försvårar resandet. Samla ansvaret för underhåll, utbyggnad, stationer och verkstäder hos Trafikverket. Avskaffa vinstkravet och ge SJ ett tydligt samhällsuppdrag, nämligen ökat tågresande i hela Sverige.

För fördjupning finns under de andra flikarna på den här webbplatsen.

Frågor kan riktas till

Lars Igeland tel. 0738203034

Rolf Sjöstrand tel. 0470727536

Ulf Flodin tel. 070 8277856

Erik Lensell tel. 0768377422

6 kommentarer till Pressmeddelande: Nu startar Tågupproret

 • Kent Kastrull

  Kan tyvärr inte heller stödja det här uppropet. Jag tror inte helt på att det är avregleringens fel, det handlar om att det saknas pengar och att det har gjort det under en lång tid vilket nu visar sig. Sen är Trafikverket fel ute, man kan inte bara gå på vem som lägger lägsta budet vid upphandling, man måste granska kvalitén mer. Bättre att det får kosta några miljoner mer och att verkasheten flyter på än att man får ett ”billigt” kaos.

 • Maria

  Oavsett politisk inriktning så fungerar inte tågen idag. Jag arbetspendlar och har svårt att klara mitt jobb och fritid. Jag betalar dyra pengar för något som inte fungerar och som sliter hårt.

 • Sharpless

  Varför envisas med att bygga snabbtåg? Det är bara omiljövänligt och kostar enormt mycket mer än det smakar. Det räcker gott med att bygga ut kapaciteten.

 • Niklas Henriksson

  Synd att det som började så bra spårade ur i repressiv vänsterpolitik… kan inte ställa upp på det och det låter jag bli för järnvägens skull!!!

 • Backeman

  Jag stödjer allt utom sista punkten. Jag tror på att det ska finnas flera aktörer som får köra tåg men däremot att infrastrukturen ska skötas av en aktör.

  Hoppas detta får någon genomslagskraft!

Svara

 

 

 

*