Pressmeddelande: Tåguppror mot Anders Borg

Efter alla förseningar uppmanas resenärer nu till ett folkligt tåguppror. Jordens Vänner, Järnvägsfrämjandet och avdelningar av fackföreningen SEKO går samman i en kampanj där försenade resenärer uppmanas att twittra och maila till finansminister Anders Borg.

-       SJ blir syndabock utan att vara huvudansvarig- det är dags att också sätta press på regeringen. Vi uppmanar folk att skicka ett meddelande när de drabbas av förseningar, stängda stationer, dålig information. Man kan både ryta till och komma med förslag för en bättre tågtrafik, säger Rebecca Hallencreutz från Jordens Vänner.

-       Trots all uppmärksamhet och trots en del nya pengar från regeringen fortsätter problemen i tågtrafiken. Under 2011 var hälften av alla tåg Malmö-Stockholm sena, under vintern har hälften av nattågen till övre norrland varit försenade, säger Åke Johansson, SEKO Mellannorrland.

Tågupproret som är ett nätverk med många organisationer har förslag på hur det skulle kunna bli ordning på tågtrafiken. Betydligt mer pengar till underhåll, investeringar i nya banor och en samordning av trafiken.

-       Det är inte bara snö och storm som stör tågtrafiken, utan även eftersatt banunderhåll, signalfel och en avreglering där det är oklart vem som är ansvarig för vad, säger Ulf Flodin från Järnvägsfrämjandet.

Se vidare www.tagupproret.se

Kontaktperson Ulf Flodin 070 8277856

Pressmeddelande 26 mars 2012

Svara

 

 

 

*