Tågupproret hos Infrastrukturministern

Tågupproret hos Infrastrukturministern: Lyssna på resenärerna och näringslivet!

Tågupproret uppvaktade på torsdagen 30 maj 2013 infrastukturminister Catharina
Elmsäter Svärd. Upproret drivs av Jordens Vänner, SEKO-facket och Järnvägsfrämjandet och kräver bl. a mer resurser till järnvägen.

- Det finns en bred uppslutning hos alla från miljörörelsen till näringslivet att kapaciteten på järnvägen behöver ökas kraftigt. Opinionsmätningar visar att 82 % av svenska folket tycker likadant. Nu måste Elmsäter Svärd och Anders Borg hänga på det tåget och öka spårinvesteringarna, säger Ulf Flodin från Järnvägsfrämjandet.

Tågupproret pekade bl. a  på behoven av Norrbotniabanan, dubbelspår Sundsvall-Gävle och att satsningarna på Ostlänken och Göteborg-Borås ska skyndas på. Det behövs även upprustningar på många mindre banor. Ministern lovade inget utan hänvisade till ett kommande utspel om infraplanen i juni.

Det finns ett majoritetsbeslut i Riksdagen om att underhållet av järnvägen ska samordnas och skötas av Trafikverket. Elmsäter Svärd vill inte kännas vid detta. Hon hänvisade till den utredning som nyligen tillsatts i frågan. Tågupproret begärde under uppvaktningen
att få delta i eller vara observatör till utredningen. Detta avvisades tyvärr av Elmsäter Svärd som ansåg att utredaren skulle få arbeta i lugn och ro.

- Vi ville gärna bidra med gräsrotsperspektivet till utredningen, det finns stor risk att det annars bara blir en kortsiktig nationalekonomisk analys som glömmer resenärernas situation. Utredaren måste lyssna till de som dagligen åker tåg, säger Lars Igeland från Jordens Vänner.

- Avregleringen har skapat en allvarlig säkerhetsrisk när oerfarna underleverantörer sköter underhåll på spåren. Vi kommer att följa utredningen så att frågan inte begravs. säger Åke Johansson från SEKO Mellannorrland som också deltog i uppvaktningen.

Frågor kan riktas till
Lars Igeland 073 8203034
Ulf Flodin 070 8277856
Åke Johansson 070 3722292

 

Från vänster: Åke Johansson, Ulf Flodin, Catharina Elmsäter Svärd och Lars Igeland. Bild: Ulf Flodin, Järnvägsfrämjandet.

1 kommentar till Tågupproret hos Infrastrukturministern

  • Nils Granström

    Vi som läst Mikael Nybergs bok ”Det Stora Tågrånet” undrar nog hur man som politiker tänker, när man hela tiden förhalar med utredning efter utredning. Problematiken är så väl beskriven i boken. Det är bara att läsa och inse att konkurrensutsättningen inte lämpar sig här.

Svara

 

 

 

*