Pressmeddelande: Skyll inte bara på Trafikverket – Avgå Anders Borg

De senaste tågskandalerna beror på långvarig resursbrist och en avreglering som drivs in absurdum av Alliansregeringen – och moderaterna i synnerhet. Det är inte bara Trafikverkets generaldirektär Gunnar Malm som borde avgå – finansminister Anders Borg är den ytterst ansvarige.

Det skriver Tågupproret som drivs av Jordens Vänner, Järnvägsfrämjandet och regioner inom fackförbundet SEKO. Nu drar man igång en e-postaktion för säker tågtrafik.

 • Spårbrottet i Huddinge som hade kunnat kosta många människoliv måste leda till snabba förändringar. Trafiksäkerheten skall inte offras för kortsiktigt lönsamhetstänkande och uppsplittrat ansvar. Återreglera järnvägsunderhållet och se till att vi får resurser så att vi kan lita på tågen, säger Rolf Sjöstrand från SEKO Södra.

 • Regeringen och Anders Borg har länge skrutit med att Sverige har en av de allra lägsta underhållskostnaderna per mil järnväg i en internationell jämförelse. Nu ser vi de verkliga konsekvenserna av detta. Om någon ska avgå så är det finansministern. säger Lars Igeland från Jordens Vänner.

 • Trots att det är trängsel på spåren runt våra storstäder där pendeltåg, snabbtåg och tunga godståg måste samsas vill inte Anders Borg ge tillräckliga anslag. Istället vill han satsa över hundra miljarder kronor på nya vägar som kommer att öka klimatutsläppen. Dessa pengar kan istället användas till nya järnvägar. Vi föreslår att en procent av BNP satsas på tåginvesteringar. Då kan vi ha ett säkert och snabbt tågsystem i hela landet inom 20 år, säger Ulf Flodin från Järnvägsfrämjandet.

Epostaktionen finns på:

http://www.jordensvanner.se/2014/epostaktion-anders-borg-ta-ansvar-for-den-ursparade-tagtrafiken

Kontakt:

Lars Igeland 073 8203034

Rolf Sjöstrand 070 369 4948

Ulf Flodin 070 827 7856

www.tagupproret.se

14 januari 2014

2 kommentarer till Pressmeddelande: Skyll inte bara på Trafikverket – Avgå Anders Borg

 • ulf flodin

  En artikel maa Alliansens budgetförslag för trafiksektorn av den 8 april 2014:
  En krigsförklaring mot klimat och regional utveckling!
  Alliansens betänkande ” Nationell plan för transporter 2014 – 2025” från 8 april framställs som en historisk satsning på infrastrukturen .
  Men läser man förslagen och jämför med vad som krävs blir man besviken hur klimatet och våra regioner misshandlas..
  Om vi ska minska trafikens koldioxidutsläpp med 80 % från dagen nivå till 2030, vilket är Sveriges klimatmål, räcker inte Alliansens ”satsning”. Vi behöver minst 5 -faldiga järnvägens andel av trafikarbetet för att nå det målet. I dag har tågen knappt 10 procent av persontransporterna. Alliansens förslag ger i bästa fall en fördubbling av tågtrafiken till 2025, vilket alltså inte räcker. Förbättrade bilmotorer kan bidraga en del till klimatmålen, men det behövs ändå en mycket kraftig ökning av järnvägstrafiken. Alliansen ökar de årliga investeringsbeloppen till 16 miljarder kronor från ca 10 miljarder kronor per år de senaste åren. Men det krävs 32 miljarder kronor årligen, enligt Banverket och Järnvägsfrämjandets utredning för några år sedan. Alliansen ger alltså hälften av vad järnvägen behöver.
  Det riktigt intressanta måttet om satsningarna är stora nog är effekten på klimatet. Regeringens låga klimatambitioner framgår av i Miljökonsekvensbeskrivningen för den Nationella planen. Den ger ingen minskning alls av koldioxidutsläppen . Detta har påtalats av Trafikverket, Naturvårdsverket och Naturskyddsföreningen. Således. Alliansen bryr sig inte om att åtgärda klimatförändringarna! Det är i realiteten en krigsförklaring mot klimatet!
  Regeringen hävdar även att den nationella planen innehåller åtgärder som bidrar till ökad tillgänglighet i hela landet både inom och mellan regioner och medverkar till regional utveckling.
  Men man föreslår inga upprustningsanslag alls till våra 10 länsjärnvägar.
  En upprustning med elektrifiering av våra länsjärnvägar skulle kunna minska bostadsbristen i storstadskommunerna och ge ökad valfrihet till bosättning i småkommuner på pendlingsavstånd till storstadskommuner, vilket kan erbjuda högkvalitativt naturnära boende . Exempel på regionhuvudorter som kan ges ett större omland genom upprustade länsjärnvägar är Karlstad, Borås, Kalmar, Halmstad, Mariestad, Lidköping, Varberg, Jönköping , Linköping och Göteborg.
  Om inte dessa järnvägar rustas upp kommer de inte fungera så väl som krävs i ett modernt samhälle varför nedläggning hotar. Järnvägsnedläggelse innebär ett ofantligt resursslöseri, eftersom nedslitna banor kan rustas upp till motorvägshastighet för tiondelen av kostnaderna att bygga nytt.
  Betänkandet saknar även tillräckliga anslag för att knyta samman de olika storstadsregionerna med nya höghastighetsjärnvägar. Vi saknar Oslo – Göteborg, Linköping- Göteborg, Umeå – Luleå och dubbelspår mellan Sundsvall – Gävle. Ostlänken mellan Stockholm- Linköping är inte nog. Investeringar i järnväg behöver sammantaget uppgår till 500 miljarder kronor. Detta enligt inventeringar som Trafikverket gjort inför propositionen för att vi ska kunna resa på ett klimatsmart sätt.
  När vi byggde upp vårt järnvägsnät för 150 år sedan investerade vi en procent av BNP årligen. Det behöver vi göra nu också. Vi har råd. Statens nettoförmögenhet uppgår i år till 845 miljarder kronor. Vårt samhälle och klimat mår bättre av att använda dessa pengar än att ha dem vilande i obligationer och aktier.
  Ulf Flodin

 • Jernwegs Wise

  De senaste urspåringarna och kontaktledningshaverierna är inte förvånande/överraskande utan inväntade och planerade.
  Järnvägsunderhåll måste bedrivas systematiskt i jämn takt med rälsbyten, växelbyten , kontaktledningsbyten och utbyte av signalställverk. Det viktigaste är utbildade kompetenta underhållsresurser som inte på kort sikt kan köpas för pengar. De planer som fanns på 90 talet har klåfingriga finansministrar slagit sönder och resurserna har avvecklats.
  Sedan har det lokalpolitiska kravet på utbyggnader tagit underhållsresurser till utbyggnader samtidigt som underhållet inte ökat med de nya anläggningarna.
  Det har varit viktigare med första spadtagen evenemang än att underhålla befintliga anläggningar.
  Det är positivt att underhållsproblemen som varit kända i mer än 20 år blivit uppmärksammade. Detta gäller i synnerhet i centrala Stockholm där den regionala ledningen bara tänker på utbyggnader.
  Att genomföra detta kräver långsiktigt tänk längre än mandattiderna.

Svara

 

 

 

*