Epostaktion: Anders Borg – ta ansvar för den urspårade tågtrafiken!

Jordens Vänner har en epostaktion riktat mot finansministern, Anders Borg. Skriv på epostaktionen här:
www.jordensvanner.se/2014/epostaktion-anders-borg-ta-ansvar-for-den-ursparade-tagtrafiken.
De senaste tågskandalerna beror på långvarig resursbrist och en avreglering som Alliansregeringen framhärdar i. Det är inte bara Trafikverkets generaldirektör Gunnar Malm som ska ställas till svars – finansminister Anders Borg är den ytterst ansvarige.

Svara

 

 

 

*