Protestera mot försämrad service och nedmontering av järnvägen!

Biljettförsäljningen ska läggas ner på de flesta järnvägsstationer. Infranord varslar 190 personer som arbetar med spårunderhåll.
SJ meddelar att järnvägar som inte bär sig ekonomiskt inte längre ska trafikeras. Tidigare kunde de få tillskott från lönsamma linjer, som Göteborg- Stockholm. Den vinsten ska nu delas med privata bolag.
En annan följd av avregleringen är att pendeltågen får maka på sig. Exportindustrin får långsammare och färre godstransporter. Mer gods tvingas ut på vägarna. Regeringens Transportplan gynnar mer lastbilar och motverkar klimatmålen.

Nu räcker det. Vi kräver:
* Ta bort vinstkraven på SJ och ge bolaget uppdraget att ge bra tågservice till rimliga priser i hela Sverige. I detta ingår biljettförsäljning på stationerna.
* Stoppa avregleringen. Återför underhållet till Trafikverket. Eventuella nya operatörer skall bara tillåtas om de gynnar helheten i ett sammanhållet järnvägsystem.
* Ompröva transportplanen och satsa mer på att utveckla järnvägarna.

Ladda ner och skriv ut vårt flygblad:
A5, dubbelsidig flyer
A4 flyer

Organisera en flygbladsutdelning där du bor, t ex om ditt SJ resecentrum ska läggas ner den 31 mars. Eskilstuna lyckades rädda sitt, genom politisk vilja och intresserade lokala aktörer. Detta kan göras på fler ställen!

Skriv gärna en insändare i lokaltidningen. Visa att vi är många som vill se en annan utveckling.

Svara

 

 

 

*