Europaexpressen – nattåg till kontinenten nu!

Namninsamling: Satsa på nattåg i Norra Europa!
https://www.change.org/p/satsa-p%C3%A5-natt%C3%A5g-i-norra-europa

Till Sveriges och Danmarks regeringar:

Dagens flygresor påverkar klimatet lika mycket som biltrafiken och utsläppen fortsätter att öka. Allt fler vill resa med hållbara alternativ även på längre sträckor. Nattåg, med goda möjligheter att drivas på förnyelsebar energi, är ett av de mest realistiska alternativen till flyget. Nattåg kan knyta samman Skandinavien med övriga Europa, och bidra effektivt till att nå transportsektorns del av klimatmålen i Parisavtalet.

Med de fasta förbindelserna över Öresund och Stora bält och med de internationella lok och vagnar som nu finns skulle det gå att resa från Stockholm, Oslo eller Köpenhamn på kvällen, och bekvämt vara framme i Berlin, Paris, Bryssel eller London nästa dag.

Vi begär därför att båda våra länders regeringar agerar för moderna nattåg året runt från Sverige,Norge och Danmark till Tyskland och vidare till andra Europeiska länder.

illustration2(1)

Bakgrund
November 2014 las nattågstrafiken ner från Köpenhamn; City Night Line till Prag, Amsterdam och Basel försvann. Detta var ett hårt slag för möjligheten att åka klimatvänligt till Tyskland och vidae till andra Europeiska länder. Därefter har även många andra nattåg lagts ner av bl a Deutsche Bahn.

Tekniskt sett är det möjligt att sätta igång nattågstrafiken igen. Med befintligt materiel går det att sätta igång ganska omgående; Sommaren 2019 är fullt rimligt. Nya investeringar i lok och vagnar kan dock ta längre tid. Vi har skissat på tidtabeller för två möjliga nattågslinjer.

Anpassningar av järnvägen i Danmark gör att DSB’s tåg skulle kunna komma igång 2021. Även österrikiska ÖBB som tog över en del av Deutsche Bahns linjer kan vara intresserade att utvidga servicen längre norrut än nuvarande slutstation Hamburg.

PS Det finns några nattågslåtar, se ett sånghäfte här. DS

Svara

 

 

 

*