Aktionsvecka för nattågen i Sverige och Europa 2016

Jordens Vänner och Järnvägsfrämjandet stödjer tågnätverket Back on Track‘s aktionsvecka 4-12 juni 2016 för nattågen i Europa! I december planerar Deutsche Bahn att lägga ner alla sina kvarvarande nattåg vilket är dumdristigt utifrån klimatsynpunkt.

Samtidigt minskas nattågsstrafiken i Sverige; Av tågen till och från Jämtland går det numera bara en fjärdedel. Minskning av nattågen till Luleå diskuteras, . . . → Läs mer: Aktionsvecka för nattågen i Sverige och Europa 2016

Järnvägen är en valfråga!

Vilket parti du väljer har självklart betydelse för hur järnvägen sköts. Vi har de senaste åren sett större och större brister inte minst på grund av för lite underhåll. Vill du påverka, skriv då ut vårt flygblad och dela ut.

> Flygblad tågupproret aug 2014.

För dubbelsidig utskrift;
> Flygblad tågupproret aug 2014 – 2 sid. (skriv ut med . . . → Läs mer: Järnvägen är en valfråga!

Protestera mot försämrad service och nedmontering av järnvägen!

Biljettförsäljningen ska läggas ner på de flesta järnvägsstationer. Infranord varslar 190 personer som arbetar med spårunderhåll.
SJ meddelar att järnvägar som inte bär sig ekonomiskt inte längre ska trafikeras. Tidigare kunde de få tillskott från lönsamma linjer, som Göteborg- Stockholm. Den vinsten ska nu delas med privata bolag.
En annan följd av avregleringen är att pendeltågen får maka . . . → Läs mer: Protestera mot försämrad service och nedmontering av järnvägen!

Pressmeddelande: Skyll inte bara på Trafikverket – Avgå Anders Borg

De senaste tågskandalerna beror på långvarig resursbrist och en avreglering som drivs in absurdum av Alliansregeringen – och moderaterna i synnerhet. Det är inte bara Trafikverkets generaldirektär Gunnar Malm som borde avgå – finansminister Anders Borg är den ytterst ansvarige.

Det skriver Tågupproret som drivs av Jordens Vänner, Järnvägsfrämjandet och regioner inom fackförbundet SEKO. Nu . . . → Läs mer: Pressmeddelande: Skyll inte bara på Trafikverket – Avgå Anders Borg