Epostaktion: Anders Borg – ta ansvar för den urspårade tågtrafiken!

Jordens Vänner har en epostaktion riktat mot finansministern, Anders Borg. Skriv på epostaktionen här:
www.jordensvanner.se/2014/epostaktion-anders-borg-ta-ansvar-for-den-ursparade-tagtrafiken.
De senaste tågskandalerna beror på långvarig resursbrist och en avreglering som Alliansregeringen framhärdar i. Det är inte bara Trafikverkets generaldirektör Gunnar Malm som ska ställas till svars – finansminister Anders Borg är den . . . → Läs mer: Epostaktion: Anders Borg – ta ansvar för den urspårade tågtrafiken!

Tågupproret hos Infrastrukturministern

Tågupproret hos Infrastrukturministern: Lyssna på resenärerna och näringslivet!

Tågupproret uppvaktade på torsdagen 30 maj 2013 infrastukturminister Catharina
Elmsäter Svärd. Upproret drivs av Jordens Vänner, SEKO-facket och Järnvägsfrämjandet och kräver bl. a mer resurser till järnvägen.

- Det finns en bred uppslutning hos alla från miljörörelsen till näringslivet att kapaciteten på järnvägen behöver ökas kraftigt. Opinionsmätningar visar att 82 % av svenska folket tycker . . . → Läs mer: Tågupproret hos Infrastrukturministern

Tågupproret hos ministern!

Tågupproret uppvaktar infrastrukturminister Catharina Elmsäter Svärd på torsdag eftermiddag 30 maj i Stockholm. Medverkar gör företrädare från Jordens Vänner, Järnvägsfrämjandet och fackföreningen SEKO

Tågupproret har länge bett att få möta Anders Borg men vi är glada att nu inftrastrukturninistern öppbar dörren . . . → Läs mer: Tågupproret hos ministern!

Aktuellt i Tågupproret 2013

Tågupproret har nått framgångar! Majoriteten i riksdagen har beslutat att underhållet av järnvägarna ska åter till Trafikverket. Regeringen har också svängt och säger sig nu vara positiva till Ostlänken Stockholm-Linköping och en ny järnväg Borås-Göteborg. Men frågan är när detta blir verklighet. Regeringen drar genomförandet av beslutet om underhållet i långbänk och de nämnda järnvägsinvesteringarna ligger . . . → Läs mer: Aktuellt i Tågupproret 2013