Öka investeringarna

 

Tågresandet ökar men kapacitetstaket är nått på många håll. Flera sträckor med stort resande saknar också bra tågförbindelser. Banverket och många regioner och kommuner har presenterat många planer på hur järnvägsnätet kan byggas ut för att klara behoven. Här är några exempel:
  • Dubbelspår och mötesspår måste byggas på flera sträckor, t ex för mötande trafik längs norrlandskusten och på banorna mot Kalmar.
  • Götalandsbanan för snabbare förbindelser Linköping/ Norrköping – Göteborg och Borås/Jönköping- Stockholm, knyter ihop regioner med 2-3 miljoner invånare.
  • Norrbotniabanan, det bor 1/2 miljon människor på sträckan Umeå-Haparanda. Snabbtåg längs hela norrlandskusten är en nödvändighet för att hålla ihop Sverige, dessutom viktig för godstransporter mot Finland.
  • Det finns idag planer på eller diskussioner om nedläggning av många spår, dessa planer måste omedelbart omprövas. Samtliga spår i Sverige skall finnas kvar och uppgraderas.

Flera av dessa satsningar ingår i Banverkets långtidsplan men har skjutits på framtiden i regeringens Transportplan för de kommande tio åren.

Under den nu påbörjade mandatperioden sjunker järnvägsinvesteringarna från 11,9 miljarder 2011 till 5,0 år 2014. Vägarna har hela perioden 13,3 miljarder kronor årligen.

Länk till debattartikel “Håll vallöftet om bättre järnvägar” i Göteborgs Posten av Ulf Flodin, Järnvägsfrämjandet.