Öka stödet

 

I Riksrevisionsverkets rapport 2010:16 ”Underhåll av järnväg” redovisar man tre olika nivåer på underhåll som Banverket (nu del i Trafikverket) presenterat: Med en summa på 6 miljarder kr per år får man fortsatt kapitalförstörelse av järnvägs-anläggningarna. Det blir fortsatta permanenta nedsättningar av hastigheter och bärighet. Med 7 miljarder kr per år skulle punktligheten förbättras med 50 %.

För att även möjliggöra kraftigt ökad godstrafik krävs ytterligare 0,6 miljarder, d v s totalt 7,6 miljarder kr per år. Lägger man till att länsjärnvägarna rustas upp krävs ytterligare 1,2 miljarder kr per år; Det skulle vara räddningen för Tjustbanan, Stångådalsbanan, Norra Bohusbanan, Kinnekullebanan, Viskadalsbanan, Nässjö – Halmstad, Nässjö- Oskarshamn, Fryksdalsbanan, Sälenbanan, Kristinehamn- Ludvika, m fl.

Länk till riksrevisionens rapport “Underhåll av järnväg”