Epostaktion: Anders Borg – ta ansvar för den urspårade tågtrafiken!

Jordens Vänner har en epostaktion riktat mot finansministern, Anders Borg. Skriv på epostaktionen här:
www.jordensvanner.se/2014/epostaktion-anders-borg-ta-ansvar-for-den-ursparade-tagtrafiken.
De senaste tågskandalerna beror på långvarig resursbrist och en avreglering som Alliansregeringen framhärdar i. Det är inte bara Trafikverkets generaldirektör Gunnar Malm som ska ställas till svars – finansminister Anders Borg är den ytterst ansvarige.

Tågupproret hos Infrastrukturministern

Tågupproret hos Infrastrukturministern: Lyssna på resenärerna och näringslivet!

Tågupproret uppvaktade på torsdagen 30 maj 2013 infrastukturminister Catharina
Elmsäter Svärd. Upproret drivs av Jordens Vänner, SEKO-facket och Järnvägsfrämjandet och kräver bl. a mer resurser till järnvägen.

- Det finns en bred uppslutning hos alla från miljörörelsen till näringslivet att kapaciteten på järnvägen behöver ökas kraftigt. Opinionsmätningar visar att 82 % av svenska folket tycker likadant. Nu måste Elmsäter Svärd och Anders Borg hänga på det tåget och öka spårinvesteringarna, säger Ulf Flodin från Järnvägsfrämjandet.

Tågupproret pekade bl. a  på behoven av Norrbotniabanan, dubbelspår Sundsvall-Gävle och att satsningarna på Ostlänken och Göteborg-Borås ska skyndas på. Det behövs även upprustningar på många mindre banor. Ministern lovade inget utan hänvisade till ett kommande utspel om infraplanen i juni.

Det finns ett majoritetsbeslut i Riksdagen om att underhållet av järnvägen ska samordnas och skötas av Trafikverket. Elmsäter Svärd vill inte kännas vid detta. Hon hänvisade till den utredning som nyligen tillsatts i frågan. Tågupproret begärde under uppvaktningen
att få delta i eller vara observatör till utredningen. Detta avvisades tyvärr av Elmsäter Svärd som ansåg att utredaren skulle få arbeta i lugn och ro.

- Vi ville gärna bidra med gräsrotsperspektivet till utredningen, det finns stor risk att det annars bara blir en kortsiktig nationalekonomisk analys som glömmer resenärernas situation. Utredaren måste lyssna till de som dagligen åker tåg, säger Lars Igeland från Jordens Vänner.

- Avregleringen har skapat en allvarlig säkerhetsrisk när oerfarna underleverantörer sköter underhåll på spåren. Vi kommer att följa utredningen så att frågan inte begravs. säger Åke Johansson från SEKO Mellannorrland som också deltog i uppvaktningen.

Frågor kan riktas till
Lars Igeland 073 8203034
Ulf Flodin 070 8277856
Åke Johansson 070 3722292

 

Från vänster: Åke Johansson, Ulf Flodin, Catharina Elmsäter Svärd och Lars Igeland. Bild: Ulf Flodin, Järnvägsfrämjandet.

Tågupproret hos ministern!

Tågupproret uppvaktar infrastrukturminister Catharina Elmsäter Svärd på torsdag eftermiddag 30 maj i Stockholm. Medverkar gör företrädare från Jordens Vänner, Järnvägsfrämjandet och fackföreningen SEKO

Tågupproret har länge bett att få möta Anders Borg men vi är glada att nu inftrastrukturninistern öppbar dörren för oss.

 

Aktuellt i Tågupproret 2013

Tågupproret har nått framgångar! Majoriteten i riksdagen har beslutat att underhållet av järnvägarna ska åter till Trafikverket. Regeringen har också svängt och säger sig nu vara positiva till Ostlänken Stockholm-Linköping och en ny järnväg Borås-Göteborg. Men frågan är när detta blir verklighet. Regeringen drar genomförandet av beslutet om underhållet i långbänk och de nämnda järnvägsinvesteringarna ligger långt fram i tiden. Andra viktiga investeringar som Norrbotniabanan och dubbelspår Gävle- Sundsvall finns inte i någon plan. Förseningarna fortsätter även om mycket döljs av inställda tåg. Den uppsplittrade tågtrafiken skördar nya bottennapp- t ex Norrtåg som tvingats ställa in trafiken i övre Norrland hela vintern för att de nya tågen inte klarar kylan.

Vi är många som vill resa miljövänligt och frakta vårt gods på tåg- och vi tänker fortsätta opinionsarbetet inför valet 2014 och den nya omgången av infrastrukturplaner.

 Aktiviteter under 2013:

  • Åke Johansson från tågupproret medverkade i radio i mars.
  • Föreläsningar med Mikael Nyberg bl. a i Gävle 17 april med SEKO, Jordens Vänner och Järnvägsfrämjandet
  • Twittra till Anders Borg vid förseningar
  • Vill du ha en föreläsning från tågupproret – kontakta lars.igeland@folkbildning.net

 Hänt under 2012:

  • Tågupproret har haft föreläsningar och bl. a medverkat på Socialistiskt forum i Gävle och Stockholm, Konferensen Fira, Stå emot, ställ om i Göteborg och Klimatsommar i Stockholm.
  • Protester stoppade SJ:s planer att upphöra med försäljning av biljetter på tågen.
  • Förseningarna har fortsatt under året – men dolts av att inställda tåg inte rapporteras och att man nu bara rapporterar förseningar över 15 minuter (tidigare rapporterades förseningar över 5 minuter).
  • Combitrafiken minskade kraftigt då norska Cargonet upphörde med stora delar av sin kontainertrafik.

Här ett inslag där tågupproret debatterar med infrastrukturministern

http://www.svtplay.se/klipp/1103428/varfor-gar-schweiz-tag-i-tid-men-inte-de-svenska