Protestera mot försämrad service och nedmontering av järnvägen!

Biljettförsäljningen ska läggas ner på de flesta järnvägsstationer. Infranord varslar 190 personer som arbetar med spårunderhåll.
SJ meddelar att järnvägar som inte bär sig ekonomiskt inte längre ska trafikeras. Tidigare kunde de få tillskott från lönsamma linjer, som Göteborg- Stockholm. Den vinsten ska nu delas med privata bolag.
En annan följd av avregleringen är att pendeltågen får maka på sig. Exportindustrin får långsammare och färre godstransporter. Mer gods tvingas ut på vägarna. Regeringens Transportplan gynnar mer lastbilar och motverkar klimatmålen.

Nu räcker det. Vi kräver:
* Ta bort vinstkraven på SJ och ge bolaget uppdraget att ge bra tågservice till rimliga priser i hela Sverige. I detta ingår biljettförsäljning på stationerna.
* Stoppa avregleringen. Återför underhållet till Trafikverket. Eventuella nya operatörer skall bara tillåtas om de gynnar helheten i ett sammanhållet järnvägsystem.
* Ompröva transportplanen och satsa mer på att utveckla järnvägarna.

Ladda ner och skriv ut vårt flygblad:
A5, dubbelsidig flyer
A4 flyer

Organisera en flygbladsutdelning där du bor, t ex om ditt SJ resecentrum ska läggas ner den 31 mars. Eskilstuna lyckades rädda sitt, genom politisk vilja och intresserade lokala aktörer. Detta kan göras på fler ställen!

Skriv gärna en insändare i lokaltidningen. Visa att vi är många som vill se en annan utveckling.

Pressmeddelande: Skyll inte bara på Trafikverket – Avgå Anders Borg

De senaste tågskandalerna beror på långvarig resursbrist och en avreglering som drivs in absurdum av Alliansregeringen – och moderaterna i synnerhet. Det är inte bara Trafikverkets generaldirektär Gunnar Malm som borde avgå – finansminister Anders Borg är den ytterst ansvarige.

Det skriver Tågupproret som drivs av Jordens Vänner, Järnvägsfrämjandet och regioner inom fackförbundet SEKO. Nu drar man igång en e-postaktion för säker tågtrafik.

  • Spårbrottet i Huddinge som hade kunnat kosta många människoliv måste leda till snabba förändringar. Trafiksäkerheten skall inte offras för kortsiktigt lönsamhetstänkande och uppsplittrat ansvar. Återreglera järnvägsunderhållet och se till att vi får resurser så att vi kan lita på tågen, säger Rolf Sjöstrand från SEKO Södra.

  • Regeringen och Anders Borg har länge skrutit med att Sverige har en av de allra lägsta underhållskostnaderna per mil järnväg i en internationell jämförelse. Nu ser vi de verkliga konsekvenserna av detta. Om någon ska avgå så är det finansministern. säger Lars Igeland från Jordens Vänner.

  • Trots att det är trängsel på spåren runt våra storstäder där pendeltåg, snabbtåg och tunga godståg måste samsas vill inte Anders Borg ge tillräckliga anslag. Istället vill han satsa över hundra miljarder kronor på nya vägar som kommer att öka klimatutsläppen. Dessa pengar kan istället användas till nya järnvägar. Vi föreslår att en procent av BNP satsas på tåginvesteringar. Då kan vi ha ett säkert och snabbt tågsystem i hela landet inom 20 år, säger Ulf Flodin från Järnvägsfrämjandet.

Epostaktionen finns på:

http://www.jordensvanner.se/2014/epostaktion-anders-borg-ta-ansvar-for-den-ursparade-tagtrafiken

Kontakt:

Lars Igeland 073 8203034

Rolf Sjöstrand 070 369 4948

Ulf Flodin 070 827 7856

www.tagupproret.se

14 januari 2014

Epostaktion: Anders Borg – ta ansvar för den urspårade tågtrafiken!

Jordens Vänner har en epostaktion riktat mot finansministern, Anders Borg. Skriv på epostaktionen här:
www.jordensvanner.se/2014/epostaktion-anders-borg-ta-ansvar-for-den-ursparade-tagtrafiken.
De senaste tågskandalerna beror på långvarig resursbrist och en avreglering som Alliansregeringen framhärdar i. Det är inte bara Trafikverkets generaldirektör Gunnar Malm som ska ställas till svars – finansminister Anders Borg är den ytterst ansvarige.

Tågupproret hos Infrastrukturministern

Tågupproret hos Infrastrukturministern: Lyssna på resenärerna och näringslivet!

Tågupproret uppvaktade på torsdagen 30 maj 2013 infrastukturminister Catharina
Elmsäter Svärd. Upproret drivs av Jordens Vänner, SEKO-facket och Järnvägsfrämjandet och kräver bl. a mer resurser till järnvägen.

- Det finns en bred uppslutning hos alla från miljörörelsen till näringslivet att kapaciteten på järnvägen behöver ökas kraftigt. Opinionsmätningar visar att 82 % av svenska folket tycker likadant. Nu måste Elmsäter Svärd och Anders Borg hänga på det tåget och öka spårinvesteringarna, säger Ulf Flodin från Järnvägsfrämjandet.

Tågupproret pekade bl. a  på behoven av Norrbotniabanan, dubbelspår Sundsvall-Gävle och att satsningarna på Ostlänken och Göteborg-Borås ska skyndas på. Det behövs även upprustningar på många mindre banor. Ministern lovade inget utan hänvisade till ett kommande utspel om infraplanen i juni.

Det finns ett majoritetsbeslut i Riksdagen om att underhållet av järnvägen ska samordnas och skötas av Trafikverket. Elmsäter Svärd vill inte kännas vid detta. Hon hänvisade till den utredning som nyligen tillsatts i frågan. Tågupproret begärde under uppvaktningen
att få delta i eller vara observatör till utredningen. Detta avvisades tyvärr av Elmsäter Svärd som ansåg att utredaren skulle få arbeta i lugn och ro.

- Vi ville gärna bidra med gräsrotsperspektivet till utredningen, det finns stor risk att det annars bara blir en kortsiktig nationalekonomisk analys som glömmer resenärernas situation. Utredaren måste lyssna till de som dagligen åker tåg, säger Lars Igeland från Jordens Vänner.

- Avregleringen har skapat en allvarlig säkerhetsrisk när oerfarna underleverantörer sköter underhåll på spåren. Vi kommer att följa utredningen så att frågan inte begravs. säger Åke Johansson från SEKO Mellannorrland som också deltog i uppvaktningen.

Frågor kan riktas till
Lars Igeland 073 8203034
Ulf Flodin 070 8277856
Åke Johansson 070 3722292

 

Från vänster: Åke Johansson, Ulf Flodin, Catharina Elmsäter Svärd och Lars Igeland. Bild: Ulf Flodin, Järnvägsfrämjandet.