Pressmeddelande: Tåguppror mot Anders Borg

Efter alla förseningar uppmanas resenärer nu till ett folkligt tåguppror. Jordens Vänner, Järnvägsfrämjandet och avdelningar av fackföreningen SEKO går samman i en kampanj där försenade resenärer uppmanas att twittra och maila till finansminister Anders Borg.

-       SJ blir syndabock utan att vara huvudansvarig- det är dags att också sätta press på regeringen. Vi uppmanar folk att skicka ett meddelande när de drabbas av förseningar, stängda stationer, dålig information. Man kan både ryta till och komma med förslag för en bättre tågtrafik, säger Rebecca Hallencreutz från Jordens Vänner.

-       Trots all uppmärksamhet och trots en del nya pengar från regeringen fortsätter problemen i tågtrafiken. Under 2011 var hälften av alla tåg Malmö-Stockholm sena, under vintern har hälften av nattågen till övre norrland varit försenade, säger Åke Johansson, SEKO Mellannorrland.

Tågupproret som är ett nätverk med många organisationer har förslag på hur det skulle kunna bli ordning på tågtrafiken. Betydligt mer pengar till underhåll, investeringar i nya banor och en samordning av trafiken.

-       Det är inte bara snö och storm som stör tågtrafiken, utan även eftersatt banunderhåll, signalfel och en avreglering där det är oklart vem som är ansvarig för vad, säger Ulf Flodin från Järnvägsfrämjandet.

Se vidare www.tagupproret.se

Kontaktperson Ulf Flodin 070 8277856

Pressmeddelande 26 mars 2012

TÅGUPPRORET LEVER VIDARE

Tågupprorets frågor högaktuella

Tågupprorets frågor är verkligen heta i debatten.  Trafikverket har i remissversionen av Kapacitetsutredningen presenterat nya siffror om hur mycket mer pengar som behövs som stämmer väl med Tågupprorets krav.

Tågkaoset i Sverige fortsätter också. Sommaren 2011 ställdes ett sextiotal avgångar in i VästSverige sedan DSB first inte skaffat sommarvikarier, liknande saker skedde i Upptågstrafiken som också sköts av ett av DSB:s dotterbolag, DSB Uppland AB. I november framkom att BB rail sagts upp av Trafikverket pga brister i snöröjningen men ändå fått milonbelopp för att vara kvar ännu en vinter i Västra Götaland. Nu har BB rail fått uppdraget på nytt! I december upphörde hälften av Kontainertrafiken då CargoNet lade ner flera linjer bla med motiven dåligt underhåll och dålig service sedan terminalerna avreglerats.

Kapacitetsutredningen kommer med slutrapport i april och därefter blir det garanterat debatt om höjda investeringar.

Tågupproret behövs. Vi hade en rikskonferens våren 2011, var med på socialistiskt forum i Gävle  och på bokmässan i september, i Stockholm hos Jordens Vänner i februari 2012. Nu drar vi igång en twitterkampanj till Anders Borg.

Fler stödjer också våra krav.  Naturskyddsföreningen har gett ut en rapport med liknande krav. SEKO har gett ut en rapport om Underhållet hösten 2011 och kommer med ett omfattande förslag för tågtrafiken våren 2012. Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna har skrivit motioner om att återföra underhållet till Trafikverket och om ökade investeringar. Regeringen har också gjort en tillfällig ökning av underhållet på spåren.

Nu kan organisationer och företag stödja upproret

Vi inbjuder nu fler folkrörelser och företag i Sverige att stödja initiativet. På kort tid har Klimataktion, Nätverket för gemensam välfärd och Fältbiologerna ställt sig bakom kampanjen. Fler är välkomna. Detta kan ni göra:

  • Ni kan ställa er bakom våra krav. Om ni gör det, meddela oss så listar vi ert namn på den här sidan.
  • Ni kan sprida information till era medlemmar. 
  • Ni kan skriva ut flygblad som ni kan lägga ut på er arbetsplats.
  • Om ni inte stödjer exakt våra krav vill vi uppmuntra er att verka för tågtrafiken på annat sätt, t ex genom egna insändare eller brev till regering och riksdag.
  • Tala gärna om för oss vad ni gör så vi kan samordna våra insatser.

Kampanjveckan en framgång!

Några tidningsartiklar om Tågupprorets kampanjvecka 2011:

I Sekotidningen (1/2005) skriver Åke Johansson om ”Spel och dobbel på tåg” (S. 3)

Från Eskilstuna rapporterar Folket: ”Tågupproret kräver större investeringar - ”Öka satsningen på järnvägstrafiken”

Se på klippet på skankan.se (Skånska dagbladet): ”Visselpipor mot tågkaos”

Lyssna på Ekot P4 Malmöhus om visselaktion i Malmö: ”Visselkonsert för bättre tågtrafik”

Läs en artikel i Dagbladet i Sundsvall: ”Kräver upprustning av järnvägsspåren

Eller kolla på UNT.se’s klipp från Uppsala den 21/2, 2011: ”Tågupproret till hård attack på regeringen

SR P4 Västernorrland rapporterar att ”Tågupproret samlade namnunderskrifter

Och här är en rapport från Malmö från tidigare, i Malmö Fria den 4/2, 2011: ”Tågtrafiken ett stort mörker

Läs ett pressmeddelande om kampanjveckan här. Nedan en lista med planerade aktiviteter.

Läs mer Kampanjveckan en framgång!