Tågupproret hos ministern!

Tågupproret uppvaktar infrastrukturminister Catharina Elmsäter Svärd på torsdag eftermiddag 30 maj i Stockholm. Medverkar gör företrädare från Jordens Vänner, Järnvägsfrämjandet och fackföreningen SEKO

Tågupproret har länge bett att få möta Anders Borg men vi är glada att nu inftrastrukturninistern öppbar dörren för oss.

 

Aktuellt i Tågupproret 2013

Tågupproret har nått framgångar! Majoriteten i riksdagen har beslutat att underhållet av järnvägarna ska åter till Trafikverket. Regeringen har också svängt och säger sig nu vara positiva till Ostlänken Stockholm-Linköping och en ny järnväg Borås-Göteborg. Men frågan är när detta blir verklighet. Regeringen drar genomförandet av beslutet om underhållet i långbänk och de nämnda järnvägsinvesteringarna ligger långt fram i tiden. Andra viktiga investeringar som Norrbotniabanan och dubbelspår Gävle- Sundsvall finns inte i någon plan. Förseningarna fortsätter även om mycket döljs av inställda tåg. Den uppsplittrade tågtrafiken skördar nya bottennapp- t ex Norrtåg som tvingats ställa in trafiken i övre Norrland hela vintern för att de nya tågen inte klarar kylan.

Vi är många som vill resa miljövänligt och frakta vårt gods på tåg- och vi tänker fortsätta opinionsarbetet inför valet 2014 och den nya omgången av infrastrukturplaner.

 Aktiviteter under 2013:

  • Åke Johansson från tågupproret medverkade i radio i mars.
  • Föreläsningar med Mikael Nyberg bl. a i Gävle 17 april med SEKO, Jordens Vänner och Järnvägsfrämjandet
  • Twittra till Anders Borg vid förseningar
  • Vill du ha en föreläsning från tågupproret – kontakta lars.igeland@folkbildning.net

 Hänt under 2012:

  • Tågupproret har haft föreläsningar och bl. a medverkat på Socialistiskt forum i Gävle och Stockholm, Konferensen Fira, Stå emot, ställ om i Göteborg och Klimatsommar i Stockholm.
  • Protester stoppade SJ:s planer att upphöra med försäljning av biljetter på tågen.
  • Förseningarna har fortsatt under året – men dolts av att inställda tåg inte rapporteras och att man nu bara rapporterar förseningar över 15 minuter (tidigare rapporterades förseningar över 5 minuter).
  • Combitrafiken minskade kraftigt då norska Cargonet upphörde med stora delar av sin kontainertrafik.

Här ett inslag där tågupproret debatterar med infrastrukturministern

http://www.svtplay.se/klipp/1103428/varfor-gar-schweiz-tag-i-tid-men-inte-de-svenska

Pressmeddelande: Tåguppror mot Anders Borg

Efter alla förseningar uppmanas resenärer nu till ett folkligt tåguppror. Jordens Vänner, Järnvägsfrämjandet och avdelningar av fackföreningen SEKO går samman i en kampanj där försenade resenärer uppmanas att twittra och maila till finansminister Anders Borg.

-       SJ blir syndabock utan att vara huvudansvarig- det är dags att också sätta press på regeringen. Vi uppmanar folk att skicka ett meddelande när de drabbas av förseningar, stängda stationer, dålig information. Man kan både ryta till och komma med förslag för en bättre tågtrafik, säger Rebecca Hallencreutz från Jordens Vänner.

-       Trots all uppmärksamhet och trots en del nya pengar från regeringen fortsätter problemen i tågtrafiken. Under 2011 var hälften av alla tåg Malmö-Stockholm sena, under vintern har hälften av nattågen till övre norrland varit försenade, säger Åke Johansson, SEKO Mellannorrland.

Tågupproret som är ett nätverk med många organisationer har förslag på hur det skulle kunna bli ordning på tågtrafiken. Betydligt mer pengar till underhåll, investeringar i nya banor och en samordning av trafiken.

-       Det är inte bara snö och storm som stör tågtrafiken, utan även eftersatt banunderhåll, signalfel och en avreglering där det är oklart vem som är ansvarig för vad, säger Ulf Flodin från Järnvägsfrämjandet.

Se vidare www.tagupproret.se

Kontaktperson Ulf Flodin 070 8277856

Pressmeddelande 26 mars 2012

TÅGUPPRORET LEVER VIDARE

Tågupprorets frågor högaktuella

Tågupprorets frågor är verkligen heta i debatten.  Trafikverket har i remissversionen av Kapacitetsutredningen presenterat nya siffror om hur mycket mer pengar som behövs som stämmer väl med Tågupprorets krav.

Tågkaoset i Sverige fortsätter också. Sommaren 2011 ställdes ett sextiotal avgångar in i VästSverige sedan DSB first inte skaffat sommarvikarier, liknande saker skedde i Upptågstrafiken som också sköts av ett av DSB:s dotterbolag, DSB Uppland AB. I november framkom att BB rail sagts upp av Trafikverket pga brister i snöröjningen men ändå fått milonbelopp för att vara kvar ännu en vinter i Västra Götaland. Nu har BB rail fått uppdraget på nytt! I december upphörde hälften av Kontainertrafiken då CargoNet lade ner flera linjer bla med motiven dåligt underhåll och dålig service sedan terminalerna avreglerats.

Kapacitetsutredningen kommer med slutrapport i april och därefter blir det garanterat debatt om höjda investeringar.

Tågupproret behövs. Vi hade en rikskonferens våren 2011, var med på socialistiskt forum i Gävle  och på bokmässan i september, i Stockholm hos Jordens Vänner i februari 2012. Nu drar vi igång en twitterkampanj till Anders Borg.

Fler stödjer också våra krav.  Naturskyddsföreningen har gett ut en rapport med liknande krav. SEKO har gett ut en rapport om Underhållet hösten 2011 och kommer med ett omfattande förslag för tågtrafiken våren 2012. Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna har skrivit motioner om att återföra underhållet till Trafikverket och om ökade investeringar. Regeringen har också gjort en tillfällig ökning av underhållet på spåren.