Stoppa avregleringen

Järnvägstrafik är ett naturligt monopol där de olika delarna är beroende av varandra. Det är t ex bra om man kan byta från ett tåg till ett annat utan lång väntetid och om stationen är öppen när man väntar på tåget vintertid. I Sverige har det skett en avreglering av järnvägen som spridit ansvaret en lång rad aktörer, t ex Trafikverket (banorna), Jernhusen (stationerna), Rikstrafiken och Länstrafikbolagen (subventionerad trafik) och en rad operatörer som SJ, Veolia, Tågkompaniet, Green Cargo m fl. De olika aktörerna skyller ofta problem på varandra och resenärerna kommer i kläm.

Motivet för konkurrensutsättningen var att fler privata företag skulle öka effektiviteten. Med facit i hand kan det konstateras att så inte skett. Antal personer som jobbar direkt med underhåll har t ex minskat med 1500 personer sedan 1998 medan antal personer som administrerar verksamheten har ökat med lika många. Färre personer på spåren och fler i bokföringen är resultatet.

Några av dem som vinner upphandlingskontrakten lämnar arbetet vidare till en underentreprenör som kanske i sin tur anlitar ytterligare en underentreprenör. I slutändan kan det bli väldigt lite kunskaper om järnvägen och dess säkerhetsbestämmelser hos den som utför jobbet.

SJ som statligt bolag ska ha ansvar för att det finns bra trafik i hela Sverige till rimliga priser. Ett sätt att uppnå detta är att staten tar bort vinstkravet på SJ och istället ger företaget ett tydligt samhällsuppdrag att öka tågresandet. När SJ bara ska tänka på vinst innebär det sämre service och att det ibland kan vara ett lotteri att köpa biljetter.

Länk till debattartikel “Avreglering större hot mot järnvägen än brist på pengar” Karin Svensson-Smith.